مانده ام

این روز های بی تو

چه راحت سر می شود

مولایم...