اینکه تو الآن داری

این پست را میخوانی

مدیون آن مدافعانی هستی که الآن 

در دست دشمن اسیرند...


پ.ن: دعا کنیم برای همه ی اسرا