حاشیه

"مینویسم برای شهدای گمنام..."

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

بازی دنیا

بازی دنیا فقط یک بار است
وقتی مردی
دیگر جان افسانه ای نمیگیری!!!
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

گند دولت

این دولت شده است
مثل بچه ها...
هرچند وقت یک بار
باید گند هایش را
پاک کرد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

دولت با تفنگ

اگر دولت با تفنگ 
کمی پشت
دولت بی تفنگ را
خالی کند
دیگر شاهد این همه
فنگ پراکنی نیستیم
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

بنی صدر

باشد قبول...

روحانی هنوز مثل بنی صدر نشده است

ولی باید قبول کرد که

رقابت تنگاتنگی با هم دارند!!!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس