حاشیه

"مینویسم برای شهدای گمنام..."

۱۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

م.هـ

چرا هنوز م.هـ

اینقدر خوشحال است

شاید باید پشتی اش را عوض کند

زیادی گرم شده است...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

175 غواص

175 غواص

آن گونه رفتند

تا تو نگویی مشکل آب خوردن هم

از تحریم است

آقای رییس جمهور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

خدا هم که

گاهی با خودم...

و گاهی بیشتر با شیطان...

خدا هم که...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

آل سقوطی ها

آل سقوطی ها

دارند خدا خدا می کنند

که سید علی اذن جهاد ندهد!

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

زیلوی بیت

در حرم مجلل امام

زیلوی ساده ی بیت

چه مفهومی داشت؟!

جز زنده باد پابرهنگان...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

جمکران یا لوزان؟!

کاش

آقای ظریف و رفقایش

چشمشان به جمکران بود تا لوزان!

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

آمدنت را

چراغ های رنگی

دیشب

بدجور التماس میکردند

آمدنت را...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

الفرار

گفتنی ها را

همه میگویند

موقع عمل که می شود

الفرار...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

چراغ های رنگی...

متنی امام زمانی نوشته ام اینجا (چراغ های رنگی همچنان پرتلاش)

التماس دعا

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

تضمین بهشت

به جای

ای کاش گفتن 

در جهنم،

همین حالا بهشتت 

را تضمین کن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس