حاشیه

"مینویسم برای شهدای گمنام..."

۲۶ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

پیروزی حق..

پیروزی حق دیر و زود داره
ولی سوخت و سوز نداره..
بچه های غزه، دیر یا زود پیروزید...
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

صلوات...

یاد کنیم "بچه های غزه" رو
ولو با یک صلوات..
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

هفت سنگ...

"هفت سنگ" میتواند بهترین یادآور سنگ های فلسطینی ها باشد.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

بچه...

اسراییلی ها(لعنت الله علیه) کی میخواهند بفهمند؛ بچه زدن نداره چه رسد به کشتن...
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

مرگ بر صهیونیست..

نمیدانم بچه های فلسطینی چه گناهی دارند...
نمیدانم به کدامین گناه کشته میشوند..
با تمام بغض میگویم: مرگ بر اسراءیل
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

بچه های فلسطین

این روزها بچه های فلسطین

 به دعاهای شب قدری ما نیاز دارند..

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
حاشیه نویس

نوار غزه...

امروز نوار غزه، نوار مقاومت است..


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
حاشیه نویس

شهادت

شهادت، حادثه نیست...
یک جریان است.
خدا نصیبمون کنه..
۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

جام جنایی

دیشب که شما فوتبال میدیدی...

بچه های فلسطینی مرگ را میدیدند...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

روزه دار...

انگار خودمان هم باورمان شده

 که با چند ساعت غذا نخوردن...شده ایم روزه دار

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس