حاشیه

"مینویسم برای شهدای گمنام..."

۷ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

شکم سازی

رمضانم شده است

برای شکم سازی نه خودسازی!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

محبت

اگر فرزند در خانه

از محبت سیراب نشود

جاهای دیگر به دنبالش می رود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

امتحان های دنیا

در امتحان های دنیا

خیلی ها شهریوری هستند!

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

زندان نفس

کمی مرخصی می خواهم

از این زندان نَفس...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

تجویز گناه

خدا

برایمان

عبادت

تجویز کرد

ولی ما

برای خودمان

گناه!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

مادران چادری، دختران مانتویی

مادران چادری

دختران مانتویی

به بار آوردند

مادران مانتویی چه به بار می آورند؟!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

رهبر یا دلبر

حضرت آقا

رهبر است

یا دلبر...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس