حاشیه

"مینویسم برای شهدای گمنام..."

۳۴۱ مطلب با موضوع «مذهبی» ثبت شده است

بازی دنیا

بازی دنیا فقط یک بار است
وقتی مردی
دیگر جان افسانه ای نمیگیری!!!
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

جوان ناکام

جوان ناکام است

جوانی که اربعین نرفته از دنیا برود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

چای اربعین

ترک چایی کرده بودم

اما...........اربعین آمد

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

موکب

موکبم آرزوست...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

فینال عزاداری

اربعین، پیاده

فینال عزاداری هاست

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

آخرتم آرزوست!

همه دارند از

دنیا می گویند

آخرتم آرزوست!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

اجازه ی شیطان

طوری شیطان 

بر من مسلط

شده است

که بدون اجازه ی او

آب هم نمی خورم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

اشتباه می روی!

اگر در راه حق

حرف نخوری

یعنی عزیزم اشتباه می روی

برگرد...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

گناه تکراری

از هر چیز تکراری

دوری می کنیم

الا گناه...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

شکم سازی

رمضانم شده است

برای شکم سازی نه خودسازی!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس