حاشیه

"مینویسم برای شهدای گمنام..."

۱۰۰ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

دو قبله

مسلمانان دو قبله دارند

کعبه برای عبادت

مسجد الاقصی برای شهادت

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

سه نقطه

چادر

سه نقطه

دارد

همان سه نقطه ای

که فرق می گذارد

بین پوشیدگی و پوسیدگی...

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

تابلو راهنمایی

گاهی

باید

سرعت را کم 

کرد

و تابلو های

راهنمایی خدا

را خواند

وگرنه

صاف میرویم

ته دره...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

جهاد مغنیه

نام کوچکش

جهاد بود

و فامیلش

شد شهید...

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

تسخیر سفارت

سفارت فرانسه

هنوز

یک چیز

کم دارد

هنوز

"تسخیر"

نشده است...

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

پسر عماد مغنیه

یک پسر می شود

مثل پسر عماد مغنیه

و یکی هم می شود

علی مطهری...


+ جهاد مغنیه به پدرش پیوست

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

ستون شماری

حسین

دلم

برای

ستون شماری های

اربعین

تنگ شده است...


+ بیچاره اون که...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

حسین خرازی

گفتند حسین خرازی را آورده اند بیمارستان. رفتم عیادت.
از تخت آمد پایین، بغلم کرد. گفت دستت چی شده؟
دستم شکسته بود، گچ گرفته بودمش.
گفتم هیچی حاج آقا! یه ترکش کوچیک خورده شکسته.
خندید، گفت: چه خوب! دست من یه ترکش بزرگ خورده، قطع شده!
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

ببخش...

خدایا

ببخش

به خاطر

مواقعی که

احساس کردم

به شما نیازی نیست...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

فقط خودت

خدایا

بد است

که گاهی

کسی نیست

که درکت کند،


باز خوب شد

خودت هستی...

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس