حاشیه

"مینویسم برای شهدای گمنام..."

۸۹ مطلب با موضوع «اجتماعی» ثبت شده است

اشتباه می روی!

اگر در راه حق

حرف نخوری

یعنی عزیزم اشتباه می روی

برگرد...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

مهندس بی تربیت

به فرض که

فرزندت بهترین مهندس هم شد

ولی مهندس بدون تربیت

یعنی زرشـــک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

گوشی لمسی

اهدا گوشی لمسی

شد

جانشین اهدا محبت

و حالا بنشین و آخرش را نگاه کن...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

رفیق ناباب

رفیق ناباب

یعنی کسی که

به جای مسجد آوردن

تو را ببرد به...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

مقداری خیال

به مقداری خیال!

برای پدر و مادران بی خیال

نیازمندیم...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

معرفی به مسجد

پدر و مادر عزیز

گناه، از آنچه شما

فکر می کنید به فرزندانتان نزدیک تر است...

هر چه سریعتر آنها را به یک مسجد معرفی نمایید...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

مدرسه ی بی مسجد

مـدرسـه ای

که با مـسـجـد

پیوند نخورد

بشیند دم کوزه و آب بخورد بهتر است...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

برای مسجد نیامدن

برای مسجد نیامدن

درسش را بهانه می کند

ولی نمره هایش هم تعریفی ندارد...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

تربیت

بچه که خودش بزرگ می شود...

وظیفه ی تو تربیتش است

ای پدر و مادر...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

بازیگر عجق وجق

سینمای ایران

با این بازیگران عجق وجق

آینده اش چه می شود...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس