حاشیه

"مینویسم برای شهدای گمنام..."

۶۵ مطلب با موضوع «خود نوشت» ثبت شده است

شیطان هم...

شیطان هم

خسته شده است

از این همه

دوگانگی ام...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

وصله ناجور

ما را چسباندند

به تربیت و شدیم

مربی تربیتی!

و این چنین این وصله ی ناجور

شکل گرفت

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

و باز حاشیه

این مدت که نبودم،

بودم در زندان!

زندان نفس...

رمضان آمد

تخفیف خوردم

آمدم اینجا

و باز حاشیه...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

دل یا آهن

دل است یا آهن؟

هر چه قدر سوهان میکشم

صاف نمی شود

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

استادی شده ام

مدتی است

شیطان

دور و برم نمی پلکد

گمانم

استادی

شده ام

در گمراهی

برای خودم...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

تحریم خودم

خدایا

گزینه های 

روی میزم

ته کشید...

دارم

به

تحریم

خودم

فکر میکنم

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

پیرمردها

پیرمرد ها

را که میبینم

دلم می گیرد...

انگار

خودم را می بینم

در چند سال بعد...

البته اگر باشم.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

نیروگاه گناه

کاش

به جای

نیروگاه اراک

نیروگاه گناه من

نابود شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

حس نوشتن

این روزها

انگار

حس نوشتنم

رفته است

تعطیلات....

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

نوکری مادر

نبودن

این چند

روز را

بگذارید

پای

نوکری مادر...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس