حاشیه

"مینویسم برای شهدای گمنام..."

۱۱۴ مطلب با موضوع «مذهبی :: آخرتی نوشت» ثبت شده است

بازی دنیا

بازی دنیا فقط یک بار است
وقتی مردی
دیگر جان افسانه ای نمیگیری!!!
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

آخرتم آرزوست!

همه دارند از

دنیا می گویند

آخرتم آرزوست!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

اجازه ی شیطان

طوری شیطان 

بر من مسلط

شده است

که بدون اجازه ی او

آب هم نمی خورم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

اشتباه می روی!

اگر در راه حق

حرف نخوری

یعنی عزیزم اشتباه می روی

برگرد...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

گناه تکراری

از هر چیز تکراری

دوری می کنیم

الا گناه...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

شکم سازی

رمضانم شده است

برای شکم سازی نه خودسازی!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

امتحان های دنیا

در امتحان های دنیا

خیلی ها شهریوری هستند!

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

زندان نفس

کمی مرخصی می خواهم

از این زندان نَفس...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

تجویز گناه

خدا

برایمان

عبادت

تجویز کرد

ولی ما

برای خودمان

گناه!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

روز حسرت

امروز همان روزی است

که در محشر حسرتش

را می خوریم

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس