با هر نفس

یک نفس نزدیک می شوی

به انا لله و انا الیه راجعون