حاشیه

"مینویسم برای شهدای گمنام..."

بازی دنیا

بازی دنیا فقط یک بار است
وقتی مردی
دیگر جان افسانه ای نمیگیری!!!
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

گند دولت

این دولت شده است
مثل بچه ها...
هرچند وقت یک بار
باید گند هایش را
پاک کرد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

دولت با تفنگ

اگر دولت با تفنگ 
کمی پشت
دولت بی تفنگ را
خالی کند
دیگر شاهد این همه
فنگ پراکنی نیستیم
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

بنی صدر

باشد قبول...

روحانی هنوز مثل بنی صدر نشده است

ولی باید قبول کرد که

رقابت تنگاتنگی با هم دارند!!!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

جوان ناکام

جوان ناکام است

جوانی که اربعین نرفته از دنیا برود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس

چای اربعین

ترک چایی کرده بودم

اما...........اربعین آمد

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

موکب

موکبم آرزوست...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

فینال عزاداری

اربعین، پیاده

فینال عزاداری هاست

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

آخرتم آرزوست!

همه دارند از

دنیا می گویند

آخرتم آرزوست!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
حاشیه نویس

اجازه ی شیطان

طوری شیطان 

بر من مسلط

شده است

که بدون اجازه ی او

آب هم نمی خورم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حاشیه نویس