حالا که

شیطان آزاد شده است،

درصدد انتقام است

خدایا پناه ما تویی...